0961900769
TỔNG KHO ĐÈN LED - SỐ 1 VIỆT NAM
0
  • 0

Đèn trang trí Lighting & Home

Mã đèn:   CNQT- 196 Kích thước:   1500 x C1700 x E14*82 “màu vàng 24K” Đuôi đèn:  

170.997.000đ

Mã đèn:   CNQT- 195 Kích thước:   1500 x C1800 x E14*52 “màu vàng 24K” Đuôi đèn:  

113.854.000đ

Mã đèn:   CNQT- 177/112 tay Kích thước:   2000 x H2500 x E14*112 Đuôi đèn:  

171.111.000đ

Mã đèn:   CNQT-02A-20 Kích thước:   W650 x H850 x E14*12 Đuôi đèn:  

45.714.000đ

Mã đèn:   CNQT-04A-20 Kích thước:   W850 x H950 x E14*16 Đuôi đèn:  

57.143.000đ

Mã đèn:   CNQT-02A-20 Kích thước:   W700 x H950 x E14*16 Đuôi đèn:  

62.857.000đ

Mã đèn:   CNQT-04A-20 Kích thước:   W750 x H850 x E14*12 Đuôi đèn:  

47.143.000đ

Mã đèn:   GTCNQT - 15 Kích thước:   W380 x H420 x E14*2 Đuôi đèn:  

2.426.000đ

Mã đèn:   CNQT-12 Kích thước:   W700 x H650 x E14*8 Đuôi đèn:  

10.997.000đ

Mã đèn:   GTCNQT-11-18 Kích thước:   W350 x H420 x E14*2 Đuôi đèn:  

1.283.000đ

Mã đèn:   CNQT-09 Kích thước:   950 x H900 x E14*16 Đuôi đèn:  

15.857.000đ

Mã đèn:   GTCNQT- 33 Kích thước:   N280 x C230 x LED “thân xi vàng bóng - pha lê K9 cao cấp Đuôi đèn:  

5.283.000đ

Mã đèn:   CNQT- 11-21 Kích thước:   1050 x C850 E14*12+3 “màu vàng 24K” Đuôi đèn:  

27.286.000đ

Mã đèn:   GTCNQT- 32 Kích thước:   N120 x C230 x LED “thân xi vàng bóng - pha lê K9 cao cấp” Đuôi đèn:  

3.286.000đ

Mã đèn:   CDQT - 40/8 Tay Kích thước:   800 x H550 x E14*8 Đuôi đèn:  

41.571.000đ

Mã đèn:   GTCD - 43 Kích thước:   W320 x H420 x E14*2 Đuôi đèn:  

5.283.000đ

Mã đèn:   GTCNQT-21 Kích thước:   320 x H380 x E14*2 Đuôi đèn:  

4.397.000đ

Mã đèn:   CNQT-20 Kích thước:   800 x 1650 x E14*16 Đuôi đèn:  

14.254.000đ

Mã đèn:   CD QT- 37/12 Tay Kích thước:   1100 x H850 x E27*12+4 Đuôi đèn:  

41.571.000đ

Mã đèn:   GTCD - 39 Kích thước:   W450 x H400 x E27*2 Đuôi đèn:  

4.714.000đ

Mã đèn:   GTCD - 38 Kích thước:   W250 x H400 x E27*1 Đuôi đèn:  

3.000.000đ

Mã đèn:   CDQT- 36/8 Tay Kích thước:   1000 x 1600 x E27*8+4 Đuôi đèn:  

32.714.000đ

Mã đèn:   CNQT- 41-21 Kích thước:   950 x C580 x LED*15 “pha lê K9 cao cấp” Đuôi đèn:  

48.140.000đ

Mã đèn:   CNQT - 39-21 Kích thước:   780 x C450 x LED*8 “pha lê K9 cao cấp” Đuôi đèn:  

30.140.000đ

Mã đèn:   GTCD - 47 Kích thước:   W350 x H350 x E14*2 Đuôi đèn:  

3.371.000đ

Mã đèn:   CDQT - 67/ 18 Tay Kích thước:   1000 x H600 x E14*18 Đuôi đèn:  

38.714.000đ

Mã đèn:   GTCD - 66 Kích thước:   W360 x H420 x E14*2 Đuôi đèn:  

2.714.000đ

Mã đèn:   CDQT - 44/12 Tay Kích thước:   850 x H680 x E14*12 Đuôi đèn:  

30.143.000đ

Mã đèn:   GTCD - 65 Kích thước:   W260 x H420 x E14*1 Đuôi đèn:  

1.571.000đ

Mã đèn:   GTCD - 69 Kích thước:   W400 x H450 x E14*2 Đuôi đèn:  

2.714.000đ

Mã đèn:   CDQT - 49/15 Tay Kích thước:   900 x C800 x E14*15 Đuôi đèn:  

38.714.000đ

Mã đèn:   CDQT - 48/16 Tay Kích thước:   900 x H650 x E14*16 Đuôi đèn:  

19.429.000đ

Mã đèn:   GTCD - 50 Kích thước:   W220 x H390 x E14*1 Đuôi đèn:  

1.683.000đ

Mã đèn:   GTCD - 68 Kích thước:   W150 x H450 x E14*1 Đuôi đèn:  

1.571.000đ

Mã đèn:   CDQT - 53/30 Tay Kích thước:   1100 x H800 x E14*30 Đuôi đèn:  

72.140.000đ

Mã đèn:   CDQT - 52/15 Tay Kích thước:   900 x H800 x E14*15 Đuôi đèn:  

53.000.000đ

Mã đèn:   GTCD - 57 Kích thước:   W180 x H370 x E14*1 Đuôi đèn:  

3.429.000đ

Mã đèn:   CDQT - 56 / 15Tay Kích thước:   900 x H800 x E14*15 + E27*3 Đuôi đèn:  

44.429.000đ

Mã đèn:   GTCD - 58 Kích thước:   W330 x H370 x E14*2 Đuôi đèn:  

4.857.000đ

Mã đèn:   CDQT- 59 / 12 Tay Kích thước:   1000 x H850 x E27*12+3 Đuôi đèn:  

30.143.000đ

Mã đèn:   CDQT - 55 / 10 Tay Kích thước:   900 x H630 x E14*10+ E27*2 Đuôi đèn:  

33.000.000đ

Mã đèn:   CDQT-63-20 Kích thước:   1000 x 500 x E14*10 Đuôi đèn:  

22.711.000đ

Mã đèn:   CDQT-60-20 Kích thước:   900 x C450 x E14*8 Đuôi đèn:  

18.711.000đ

Mã đèn:   CDQT-61-20 Kích thước:   1000 x C460 x E14*10 Đuôi đèn:  

22.711.000đ

Mã đèn:   CDQT-62-20 Kích thước:   850 x C500 x E14*8 Đuôi đèn:  

18.711.000đ

Mã đèn:   CDQT-66-20 Kích thước:   850 x C400 x E14*8 Đuôi đèn:  

13.854.000đ

Mã đèn:   CDQT-68-20 Kích thước:   1000 x C650 x E14*15 Đuôi đèn:  

24.140.000đ

Mã đèn:   CDQT-64-21/8 tay Kích thước:   800 x C450 x E14*8 Đuôi đèn:  

13.569.000đ

Mã đèn:   CDQT-69-20 Kích thước:   1000 x 600 x E14*8 Đuôi đèn:  

19.683.000đ

Mã đèn:   CDQT-65-21/10 tay Kích thước:   900 x C460 x E14*10 Đuôi đèn:  

17.111.000đ

Mã đèn:   CNQT- 70 Kích thước:   1000 x H900 x E14*19 Đuôi đèn:  

19.857.000đ

Mã đèn:   CNQT - 71 Kích thước:   1200 x H1500 x E14*29 “pha lê K9 cao cấp” Đuôi đèn:  

31.286.000đ

Mã đèn:   CNQT-74 Kích thước:   1400 x H1000 x E14*37 “pha lê K9 cao cấp” Đuôi đèn:  

33.286.000đ

Mã đèn:   CNQT-73 Kích thước:   1200 x H950 x E14*25 “pha lê K9 cao cấp Đuôi đèn:  

24.714.000đ

Mã đèn:   CNQT-72 Kích thước:   1000 x H800 x E14*18 “pha lê K9 cao cấp Đuôi đèn:  

18.711.000đ

Mã đèn:   CNQT-77 Kích thước:   1000 x H900 x E14*19 “pha lê K9 cao cấp” Đuôi đèn:  

21.571.000đ

Mã đèn:   CNQT-76 Kích thước:   900 x H800 x E14*16 “pha lê K9 cao cấp” Đuôi đèn:  

16.714.000đ

Mã đèn:   CNQT - 75 Kích thước:   800 x H700 x E14*9 “pha lê K9 cao cấp” Đuôi đèn:  

11.286.000đ